Vážení zákazníci, u produktů, které nejsou aktuálně skladem ověřte jejich dostupnost na našem mailu info@zazijvodu.cz. Pokusíme se vám zjistit dostupnost u výrobce. Dodání zboží, které není skladem nebo je vyráběno na zakázku např. pádla je lhůta pro doručení obvykle 14dní Děkujeme za pochopení, Tým Zazijvodu.cz

Gear Aid Aqua Sure+SR

Neohodnoceno

Lepidlo/tmel pro opravu obuvy tam kde je potřeba udělat dokonale vodotěsný slep.

Dostupnost Skladem (4 ks)
265 Kč
Gear Aid Aqua Sure+SR
Neohodnoceno

AQUASURE+SR je lepidlo/tmel na bázi polyuretanu pro opravu obuvi a těžkých zátěrovaných plachtovin.

Ze skupiny SEAM GRIP / AQUASURE má nejvyšší viskozitu, vytváří silnější vrstvu PU pryže, která je samonosná, pružná a ohebná.

Slep je dokonale vodotěsný. Umožňuje bezzáplatové lepení, zcelováni natupo a také rekonstrukci chybějícího materiálu. Umožňuje rekonstrukci sešlapaného pryžového běhounu obuvi a povrchovým prosycením nezatuhlého lepidla vodou rozpustným krystalickým materiálem (např. sůl, cukr apod.) lze s ním vytvořit i protiskluzný reliéf.


Návod k použití: Nanáší se přímo z tuby, zavadne za 4 hodiny, polymeruje do plné konstrukční pevnosti za 24-36 hodin. Jako urychlovač lze použít COTOL 240 resp. COTOL 240 HV.

Upozornění!

Obsahuje 4,4-metylendifenyl diisokyanát
Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. . Zamezte vdechování par. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při dýchacích potížích: Volejte lékaře. V případě požáru: K uhašení používejte práškový hasící přístroj, pásek, pěnu. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.


Balení: Tuba o hmotnosti obsahu 28 g